EHW QAFSHTAMA

Emri i regjistruar: DILO Sh.p.k

Stabilimenti prodhues:

Fshati Cudhi Kant
Qafshtamë, Krujë

Kontakte:

Tel: +355 (0) 48 200 711
Fax: +355 (0) 48 200 341

E-mail:

Zyrat Qëndrore :

Fabrika EHW
Autostrada Tiranë - Durrës, KM 4
Tirana Shqipëri

Për çdo informacion të mëtejshëm që ju nevojitet, ju lutemi plotësoni hapësirat më poshtë!

Simbole të lejuara: ( ) * - + , interval
Plotësoni kodin e imazhit.
Të gjitha fushat e shënuara me (*) janë të detyrueshme!
Photo 1
Photo 2