Produktet me Paketime Qelqi

Kliko për ta zmadhuar

Formatet e qelqit janë produktet më të reja në treg.Kjo kategori perfshin shishet 0.75 Litra, 0.5 Litra dhe 0.25 Litra, “Natyrale” dhe “të Gazuara” dhe megjithëse jane dizenjuar per klientelën, së restoranteve dhe bareve, kënaqin gjithashtu një kërkesë familjare në rritje.

Oferta e produkteve në paketim qelqi është shumë konkurruese në raport me cdo produkt tjetër të kësaj tipologjie në tregun shqiptar. Paketimi i qelqit paraqitet gjithashtu si nje zgjidhje ekologjike, ne pergjigje te nje ndergjegjesimi gjithnje e me te madh te konsumatorit ndaj faktorit ambjental.

« Kthehu te